Κλιματική αλλαγή και προβλέψεις με κλιματικά μοντέλα

Η κλιματική αλλαγή, ως αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης της γης λόγω ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, προκαλεί σοβαρές συνέπειες στην ποιότητα της ζωής, στο φυσικό περιβάλλον και στο σύνολο της οικονομίας. Το «φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου», λόγω της ατμόσφαιρας, διατηρεί τη μέση θερμοκρασία του πλανήτη σε επιθυμητά για την ύπαρξη ζωής επίπεδα. Οι μεταβολές Read more…